22/05/2022 - 17:35
تعادل ریوان
ارسال شده: 22 مه 2022 (10 ماه پیش)
499.00 €

فروش لگو UCS 10179 Millennium Falcon
مدل 2007 5197 قطعه.

برای افراد خبره، این مجموعه ای است که از قطعات خریداری شده از طریق Bricklink تشکیل شده است، آنها 100٪ لگو و جدید هستند، اما به دلایل بودجه یا در دسترس بودن، برخی از قسمت های ساختار (پس از مونتاژ قابل مشاهده نیستند) به رنگ مجموعه اصلی نیستند. .
بنابراین تا آنجا که به دستورالعمل مربوط می شود، بدون جعبه و minifig فروخته می شود. چاپ رنگی و استیکرها روی کاغذ برچسب چاپ می شود.

قیمتش خیلی کمتر از هزینه من هست به همین دلیل بسته است، نیازی به مذاکره نیست، حوصله پاسخگویی را ندارم.

با توجه به وزن بیش از 2 کیلوگرم، توسط Colissimo "ردیابی" با بیمه "R10" با هزینه من ارسال می شود.

پرداخت: پی پال

برای اطلاعات بیشتر، در تماس با من دریغ نکنید.