20/07/2022 - 20:12
  -/1
تعادل دادیران
ارسال شده: 20 ژوئیه 2022 (7 ماه پیش)
35.00 €
رده
محل
مانتس لا جولی

Set 6175 Crystal Explorer Sub lego System سال انتشار 1995. بدون جعبه اصلی فروخته می شود (دو آنتن موجود نیست).

ارسال از طریق Mondial Relay امکان پذیر است.