40565 کارگاه لگو فصلی بابا نوئل 2022

آن را در صفحات جزوه آموزش در قالب دیجیتال مجموعه 40564 صحنه الف های زمستانی که ما امروز اولین تصویر رسمی دیگر محصول جشن کوچک دیگری را که توسط LEGO در پایان سال ارائه می شود کشف کردیم: مرجع 40565 کارگاه سانتا که می تواند به راحتی با مجموعه ای که در حال حاضر برای به دست آوردن دیورامای برفی تزئینی ارائه می شود مرتبط باشد.

این دومین محصول تبلیغاتی موضوعی دسامبر آینده ارائه خواهد شد، احتمالاً با همان شرایطی که در حال حاضر ارائه می شود، یعنی از خرید 170 یورو بدون محدودیت محدوده. تاریخ ها و شرایط آینده

به بحث بپیوندید!
مهمان
49 نظرات
تازه ترین
قدیمی ترین بالاترین امتیاز
مشاهده تمام نظرات
49
0
دریغ نکنید که در نظرات مداخله کنید!x
10