14/01/2022 - 10:13
  -/4
تعادل کنادا62
ارسال شده: 14 ژانویه 2022 (1 سال پیش)
140.00 €
رده
محل
62 / 59

سلام،

 

من این مجموعه Lego Star Wars Jek-14 Stealth Starfighter را می فروشم،

جعبه کاملا سالم و کاملا مهر و موم شده است

 

امکان ارسال یا تحویل دستی باید 59/62