14/03/2022 - 18:56
  -/1
تعادل لاورنتلگو
ارسال شده: 14 مارس 2022 (1 سال پیش)
1.00 €
رده
محل
پاریس

مجموعه کامل LEGO Mixels، 81 Mixels. همه چیز جدید است، فصل 1 تا 9 کامل است.

همه Mixel ها در بسته بندی مهر و موم شده اصلی خود هستند.

در صورت درخواست از طریق ایمیل، قسمت غیرقابل تقسیم، عکس های دیگر پیشنهاد دهید.

ارسال یا تحویل دستی در پاریس یا Epinay sur Seine.