30/06/2022 - 17:13
  -/3
تعادل نیلز بی.
ارسال شده: 30 ژوئن 2022 (7 ماه پیش)
90.00 €
رده
محل
پر سر و صدا لو بخش

سلام من در حال حاضر تمام لگوهایم را می فروشم.

در اینجا Mindstorms NXT 2.0 با نرم افزار برنامه نویسی است. ممکن است یک یا دو قسمت کوچک را از دست داده باشد. (برای کسانی که در تعجب هستند: در واقع 7 کابل وجود دارد و نه 6 تا مانند عکس). 6 باتری AA گنجانده نشده است.

در اینجا لیست تمام لوگوهایی است که من در حال حاضر می فروشم: https://docs.google.com/document/d/1rXg6YnIkj41dMIwBtNeXlL5IjHYPnOCPYWFdMfvAKrE/edit?usp=sharing

اگر یکی از آنها به طور خاص شما را علاقه مند کرد، در تماس با من دریغ نکنید.