24/10/2022 - 17:13
تعادل بریکنونو
تاریخ ارسال: 24 اکتبر 2022 (3 ماه پیش)
رده
محل
Morlaix

سلام،
من از مجموعه لگو خود جدا شدم!
در واقع به دلیل کمبود زمان و مکان، من کل مجموعه خود را می فروشم (15 مدولار، 3 سواری متخصص خلاق، 4 قطار شهری+گاره+ ریل، شهر قدیمی (> 46) و فضا (فهرست نشده) 1975-1985، 5 ایده لگو …).
به غیر از نمونه های قدیمی، دستورالعمل ها و جعبه ها را دارم.

من با هر کسی که ممکن است علاقه مند باشد صحبت می کنم.

با احترام.
آرنود