27/12/2021 - 17:27
  -/1
تعادل فنجان
تاریخ ارسال: 27 دسامبر 2021 (1 سال پیش)
100.00 €
رده
محل
پاریس

آجر لگو قابل برنامه ریزی همراه با یک دسته بزرگ آجر.

LEGO Mindstorms Robotics Invention System 1.5 (9747)

کنسرو شده. کامل پیشینی (آجرهای فنی)
طبق اسناد به نسخه قدیمی ویندوز نیاز دارد، اما ممکن است بتوانید نرم افزارهای جدیدتری را در اینترنت پیدا کنید. همین به یک پورت سریال قدیمی نیاز دارد، اما یک آداپتور USB اختیاری می تواند این مشکل را حل کند.