30/06/2022 - 16:54
تعادل نیلز بی.
ارسال شده: 30 ژوئن 2022 (7 ماه پیش)
150.00 €
رده
محل
پر سر و صدا لو بخش

سلام من در حال حاضر تمام لگوهایم را می فروشم.

در اینجا مجموعه ای از 4 لگو Minecraft آورده شده است:
– Lego Minecraft، The Mine (21118) ~80 €
– Lego Minecraft، The Wither (21126) ~ 30 یورو
– Lego Minecraft، The first night (21115) ~40€
– Lego Minecraft، The iron golem (21123) ~ 25 €
این قیمت ها قیمت هایی هستند که می توانید در اینترنت استفاده شده پیدا کنید. مبلغ 175 یورو است و من آنها را به عنوان یک مجموعه به قیمت 150 یورو می فروشم، بنابراین 14 درصد کاهش دارد.

در اینجا لیست همه لوگوهایی است که من در حال حاضر می فروشم: https://docs.google.com/document/d/1rXg6YnIkj41dMIwBtNeXlL5IjHYPnOCPYWFdMfvAKrE/edit?usp=sharing
اگر یکی از آنها به طور خاص شما را علاقه مند کرد، در تماس با من دریغ نکنید.